Değerli Madenler Döküm

Değerli madenlerin dökümü, değerli madenlerin (altın, gümüş, platin gibi) katı hale getirilerek parçalara ayrılması işlemine verilen isimdir. Değerli madenler, genellikle yüksek sıcaklıklarda ergitilerek döküm edilir. Bu işlem, değerli madenlerin katı hale getirilerek parçalara ayrılmasını sağlar ve aynı zamanda bu madenlerin işlenmesi için de gereklidir. Değerli madenlerin dökümü, genellikle özel ekipmanlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu işlemde, değerli madenlerin saflığının yüksek olması ve düşük atık oranının sağlanması önemlidir, çünkü bu madenlerin yüksek fiyatları nedeniyle düşük maliyetli bir işlem olması tercih edilir.

  • image

  • image

  • image

  • image