Talaş Ergitme

Ergitme işlemi, metal malzemelerin ergitme sıcaklığının üzerinde ısıtılmasıyla katı halden sıvı faza dönüştürülmesi işlemidir. Ergitme işleminin amacı, metal malzemelerin işlenmesini kolaylaştırmaktır. Metal malzemelerin sıvı hale getirilmesi, metalin dökümünü ve diğer işlemlerini daha kolay hale getirir. Ergitme işlemi, metalin moleküller arasındaki bağlantıların koparılarak sıvılaştırılması olarak da tanımlanabilir. Ergitme işlemi, metalin havadan kapmayacağı bir ortamda yapılır ve bu işlemin sonrasında metalin gaz giderilerek tane küçültülür ve temizlenir. Ergitme işlemi, metal parçalarının dökümü ve diğer işlemlerine hazır hale getirilmesi için yapılır.