Sürekli Döküm

Bu döküm yöntemi, kesintisiz döküm yöntemidir ve çelik, bakır, alüminyum, kurşun gibi metaller için kullanılır. Bu yöntemde, ergiyik metalin dış yüzeyinin suyla soğutularak katılaştırılması sağlanır. Ergitme işlemi, ergitme ocaklarında ve ergitme fırınlarında yapılır ve dökülmek istenen metalin döküm sıcaklığına ulaştırılır. Kesintisiz döküm yönteminde, ergiyik metal açık uçlu su soğutmalı bir kalıba dökülür ve dıştan içe katılaşma olur. Daha sonra, dıştan içe katılaşmanın tamamlanmasından sonra, kordon kalıptan çekilir ve belirli uzunluklarda kesilerek nihai ürün elde edilir.