Kokil Döküm

Kokil döküm, metal kalıpların kullanılması nedeniyle metal kalıba döküm olarak da adlandırılır. Bu yöntemde hareketli ve sabit kalıp olmak üzere iki çeşit kalıp vardır. Hareketli kalıp, nihai ürünün çıkarılabilmesi için hareket etmektedir. Kokil dökümde, kalıbı doldurmak için yerçekimi kullanılır ve ek olarak vakum veya gaz basıncı da kullanılabilir. Bu yöntemde yaygın olarak kullanılan metaller magnezyum, alüminyum ve bakır alaşımlarıdır. Kokil kalıplar birden fazla defa kullanılabilir.

Kokil döküm yönteminde basamaklar şöyle sıralanabilir:

  • Kalıp hazırlama: Kalıp, ölçülere ve tasarıma göre hazırlanır.
  • Kalıp ısıtma: Kalıp, dökülecek metalin erime sıcaklığına ulaşana kadar ısıtılır.
  • Metal eritme: Dökülecek metal, ergitme fırınında eritilir.
  • Metal kalıba dökülme: Erimiş metal, kalıba dökülür.
  • Soğuma: Metal, kalıpta soğumaya bırakılır.
  • Ürün çıkarılma: Soğumuş metal, kalıptan çıkarılır ve gerekli işlemler uygulanır.